KLUB CRVENIH CIPELA

Naputak o odricanju odgovornosti


Sadržaj


Društvo MAGIC NUMBERS nije odgovorno za poziciju, ispravnost, potpunost ili kvalitetu pruženih sadržaja na portalu chicita.eu. Odštetni zahtjevi u vezi s eventualnom štetom nastalom korištenjem bilo kojeg od pruženih sadržaja, uključujući bilo koju vrstu informacija koje su nepotpune ili netočne, bit će nevažeći. Dijelovi stranica ili kompletno izdanje podložni su promjeni od strane društva MAGIC NUMBERS bez posebne prethodne najave.

Pozivanje na sadržaj i linkovi


Ako nije prethodno upoznato s netočnošću ili ilegalnošću, društvo MAGIC NUMBERS nije odgovorno za štetu nastalu korištenjem sadržaja stranica na koje se pozivaju druge stranice ili mediji. Portal chicita.eu nije odgovoran za sadržaj koji korisnici stranica sami unose putem formulara na stranicama (newsletter, mailing liste, nagradne igre i slično).

Copyright


Društvo MAGIC NUMBERS vlasnik je sadržaja koji se nalazi na domeni chicita.eu, što uključije programske kodove, slike i ostale vizualne elemente kao i tekstualne informacije bilo kojeg tipa, osim PR sadržaja, koji se koriste uz suglasnost vlasnika.

Namjera društva MAGIC NUMBERS je neobjavljivati materijal zaštićen copyrightom, a ako to nije moguće, objavljivati izvor materijala i naziv autora navedenog materijala.

Dupliciranje ili korištenje informacija s ovih stranica u drugim materijalima nije dopušteno bez prethodne najave i odobrenja društva MAGIC NUMBERS.

Postavljanje linkova na web adrese iz domene chicita.eu na drugim web stranicama dozvoljeno je isključivo uz navođenje izvora.

Privatnost i zaštita podataka


Ako na stranicama postoji mogućnost unosa privatnih informacija, korisnici ih unose dobrovoljno. Portal chicita.eu neće ni na koji način objaviti privatne podatke korisnika ili ih prodati trećoj strani. Ako postoji neizbježna potreba za objavljivanjem privatnih podataka (npr u rezultatima nagradnih igara), podaci će biti objavljeni u obliku nedostupnom internetskim robotima i pretraživačima, a umjesto e-mail adresa biti će objavljeni drugi identifikacijski podaci ili aliasi.

Zakonska vrijednost ovog naputka


Ovaj se naputak smatra dijelom publikacije internet stranica s kojih ste na njega upućeni. Ako dijelovi ili posebni uvjeti korištenja ovog naputka nisu legalni ili točni, sadržaj ostalih dijelova ostaje neuvjetovan tom činjenicom.